วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Christmas is all around

Photobucket
Merry Christmas and happy holidaysssssss. It's time to party and celebrate. I wish you a joyful and peaceful holiday season. Send you a big hug and tons of kisses!

with LOVE
ihatecameraa!
(collage by ihatecameraa!)

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

INFLUENCERS

INFLUENCERS FULL VERSION from R+I creative on Vimeo.


Written and Directed by Paul Rojanathara and Davis Johnson
/////INFLUENCERS is a short documentary that explores what it means to be an influencer and how trends and creativity become contagious today in music, fashion and entertainment/////

Basic with a twisT

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
//////Greyhound XXXth Anniversary Exibition @Bangkok art and culture centre //////

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Daisies

Daisies (Sedmikrásky) 1966
Directed by Vera Chytilová

Some part of this movie that i like.

ihatecameraa! Fanpage