วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Daisies

Daisies (Sedmikrásky) 1966
Directed by Vera Chytilová

Some part of this movie that i like.

Magical Night Under the Starlight short film

Inspiration : BOOKs

Photobucket
PhotobucketPhotobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ihatecameraa! Fanpage