วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

INFLUENCERS

INFLUENCERS FULL VERSION from R+I creative on Vimeo.


Written and Directed by Paul Rojanathara and Davis Johnson
/////INFLUENCERS is a short documentary that explores what it means to be an influencer and how trends and creativity become contagious today in music, fashion and entertainment/////

Basic with a twisT

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
//////Greyhound XXXth Anniversary Exibition @Bangkok art and culture centre //////

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ihatecameraa! Fanpage