วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Deyrolle X Opening Ceremony

under a desk

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
"If you’re looking for the seat of creativity, you’ll find it under a desk" Vanity Fair
www.vanityfair.com

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

random : Botanical inspired

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Freunde von Freunden present Elvira Bach

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Elvira Bach the artist from Berlin show her studio and apartment to Freunde von Freunden(bookmark this website). Her house is amazing! The entrance of the apartment is bathed in a warm yellowish light on the wall. You can see a photograph of Blum and art by David Reeb. A beautiful long-range building with high ceilings. Behind each of the many doors to discover precious furnishings, gaudy colors, well-chosen art and old classics.

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

ihatecameraa! Fanpage