วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551

The Myth

ร้านเปิดใหม่ที่มาแทนที่ร้าน BFS (Bangkok Fashion Soeity)
เป็นร้านที่รวมแบรนด์ไทยที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง รวมทั้ง
ผลิตภัณท์ erb ที่มาเปิดสปาในร้านเป็นแห่งแรก บรรยากาศ
ข้างในร้านหอมมาก กลิ่นออกแนวตะวันออกหน่อยๆ
ผ่านไปแถวเกสรอย่าลืมแวะนะ ชั้น 2 ร้านเก๋ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

ihatecameraa! Fanpage