วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

Jitsing Optical

งาน art ของคุณจิตสิงห์ ที่ทำให้ Panta Gallery เรียบงายแต่ได้ใจมากๆ
เพิ่งรู่ว่าแว่นตาสามารถเปลี่ยนสีหน้า ท่าทางของเราได้เพียงแค่ใบหน้าเดียว เทห์สุดๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

ihatecameraa! Fanpage