วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

I love models

Fashion set = Bryan boy
And I falling in love with Cole Mohr!!!

Cole Mohr in MJ.
Thankz Arena Homme +

ไม่มีความคิดเห็น:

ihatecameraa! Fanpage