วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

"Superflat First Love"

95f53fe47d062980_lv

Six years of collaboration and the release of the Multicolor Spring Palette, Louis Vuitton and Takashi Murakami

ไม่มีความคิดเห็น:

ihatecameraa! Fanpage