วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

GaGA's outFIT

ALEXANDER MCQUEEN DRESS AND HEELS, HAUS OF GAGA SUNGLASSES

HAUS OF GAGA OUTFIT

RACHEL BARRETT DRESS, ALEXANDER MCQUEEN HEELS

ALEXANDER MCQUEEN DRESS AND HEELS, HAUS OF GAGA CROWN

SHINJI KONISHI BAT HAIR HAT

VAVA DUDU TRENCH COAT, FRANC FERNANDEZ DIAMOND CROWN OUTFIT

KEKO HAINSWHEELER MASK, BENJAMIN CHO CRYSTAL ROSARIES


ALEXANDER MCQUEEN OUTFIT


NASIR MAZHAR ORB, ALEXANDER MCQUEEN HEELS


BENJAMIN CHO POLAR BEAR COAT, ALEXANDER MCQUEEN HEELS

ALEX NOBLE RED OUTFIT


HAUS OF GAGA METAL BRA, RP ENCORE RAT HEADPIECE, ALEXANDER MCQUEEN HEELS

CONCEPT - HAUS OF GAGA
DIRECTOR - FRANCIS LAWRENCE
STYLING - NICOLA FORMICHETTI (sorce)

ไม่มีความคิดเห็น:

ihatecameraa! Fanpage