วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Vampire Weekend vs Jason Schwartzman

Vampire Weekend - Holiday(2010)

vs

Jason Schwartzman in Marie Antoinette(2006)

ไม่มีความคิดเห็น:

ihatecameraa! Fanpage