วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

Frontrow Blogger

Susie Bubble : StyleBubble , Bryanboy

Taghrid : Taghrid


Jane Aldridge : seaofshoes

Tavi : tavi

Molly C : rackkandruin

Karla Delass : Karlakloset


Camille Rushanaedy : childhoodflames

Currently bloggers work are very influential with the Fashion industry. Here're the fashion bloggers that I think they're real. There style are very outstanding at all. They are preferred to watch fashion show passenger into the frontrow. Anyway, they made me jealous! ha ha

ไม่มีความคิดเห็น:

ihatecameraa! Fanpage